Audi hodlá konvertovat své benzinové turbomotory TFSI na pohonné jednotky schopné spalovat metan, konkrétně synteticky vyráběný zemní plyn, kterému Audi říká e-gas.

K produkci metanu je potřeba postavit továrnu. Ta by měla stát v německém městě Wete. Metan vzniká syntézou vodíku a oxidu uhličitého, odpadem je voda. Veškerou energii potřebnou k tomuto procesu mají obstarat čtyři větrné elektrárny ve větrném parku v severním moři.

Fabrika bude mít dvě části - elektrolytickou a syntetickou. V elektrolytické se štěpí voda na vodík a kyslík. V budoucnu se počítá s využitím vodíku pro auta poháněná palivovými články.

 

K produkci 1000 tun metanu je potřeba zhruba 2800 tun oxidu uhličitého. Metan bude zároveň sloužit jako vyrovnávací prostředek pro regulaci odběru elektrického proudu. Bude jej možné zásobit a přepouštět do plynové sítě.

 

Připravovaná továrna na metan by měla dokázat ročně vyprodukovat dostatek plynu, aby poháněla 1500 vozů na vzdálenost 15 tisíc kilometrů za rok. Audi už představila prototyp přestavěného modelu A3 nazvaný A3 TCNG.