Na počátku roku 2014 vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.), která se přímo dotkla všech motoristů. Došlo ke zrušení tzv. polopřevodů a nastala nová situace při změně vlastníka v registru silničních vozidel. Před novelou stačilo dát vůz do polopřevodu, tj. odhlásit jej na nového vlastníka a ten si ho na sebe následně přihlásil. Důvodem změny zákona byla existence 700 tisíc vozidel v centrálním registru s nejistým osudem. Vozidla reálně neexistovala nebo neměla oficiálního majitele a řada z nich byla rozebrána na náhradní díly.

Šlo o vozy, které sice původní majitel řádně odhlásil, ale nový majitel nezaregistroval. Výjimkou nebyly situace, kdy doba takového převodu trvala i několik let. Když ale tato auta nebyla do určité lhůty řádně zaregistrována, byla trvale vyřazena z registru.